1. Home>

Odricanje od odgovornosti za veb-sajt

Ovim veb-sajtom upravlja SD Worx People Solutions NV. Ovo odricanje od odgovornosti se primenjuje svaki put kada posetite veb-sajt. Konsultovanjem veb-sajta izričito prihvatate uslove ovog odricanja od odgovornosti. SD Worx može jednostrano promeniti uslove ovog odricanja od odgovornosti u bilo kom trenutku.

Sve stranice, informacije, simulacije, dokumenti, veze ili druge reference (uključujući veb-sajtove trećih strana i druge informacije) i drugi materijali koji su dostupni na ovom veb-sajtu ili putem njega („Informacije“) su samo u opšte informativne svrhe. Informacije ne predstavljaju i nemaju za cilj da predstavljaju ili zamene pravni ili drugi profesionalni savet u vezi sa bilo kojim posebnim pitanjem ili činjeničnim okolnostima. Ne bi trebalo da postupate i treba da se uzdržite od postupanja na osnovu informacija i zatražite pravni savet od ovlašćenog, i ako je to potrebno, sertifikovanog pravnog savetnika odgovarajuće nadležnosti.

Informacije možda nisu iscrpne i ne odražavaju nužno sadašnje stanje zakona. SD Worx ne može da isključi mogućnost da neke informacije mogu postati zastarele, nepotpune ili netačne. SD Worx nije odgovoran za sadržaj i nema tehničku ili bezbednosnu kontrolu nad veb-sajtovima i informacijama trećih lica. U skladu sa tim, SD Worx se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu pretrpljenu pristupom, konsultovanjem ili korišćenjem Informacija i/ili pristupom i korišćenjem interaktivnih aplikacija. Svaka upotreba našeg veb-sajta i Informacija je na vašu odgovornost. 

Veb-sajt se može konsultovati u svakom trenutku osim kada se održavanje sprovodi na tehnologiji ili sadržaju ili kada se veb-sajt popravlja. SD Worx se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu zbog nedostupnosti veb-sajta ili njegovih delova, za bilo kakva ograničenja u njegovoj upotrebi itd.

Prava intelektualne svojine na veb-sajtu, logotipi, Informacije, interaktivne aplikacije itd. su u vlasništvu SD Worx-a i takođe su zaštićeni autorskim pravima. Zabranjeno je kopiranje, modifikovanje ili menjanje dela celog ovog veb-sajta u bilo kom obliku ili način bez izričite dozvole SD Worx-a. Parnični i krivični postupak biće pokrenut protiv bilo koga ko prekrši ovaj uslov. SD Worx vam daje dozvolu da kopirate, štampate i koristite informacije iz konsultacija pod uslovom da se ove informacije koriste isključivo za vaše informisanje, kao i uz isključenje bilo kakvog daljeg umnožavanja, distribucije, komercijalizacije ili korišćenja od strane trećih lica.

SD Worx brine mnogo o bezbednom pristupu onlajn uslugama, dostupnosti korisnicima i registrovanim korisnicima, korišćenjem bezbednosnih sistema prema najnovijim tehnološkim kretanjima. Da bi dobio pristup, korisnik mora da pruži dokaz o svom identitetu putem identifikacione procedure koju samo on može da koristi. Korisnik se obavezuje da će koristiti uslugu sa dužnom pažnjom i da će učiniti sve što je u njegovoj moći da spreči da bilo koje treće lice može da sazna za strogo ličnu proceduru identifikacije. Odgovornost za usaglašavanje sa ovom postupkom identifikacije i za sve štetne efekte zloupotrebe postupka identifikacije počiva isključivo na korisniku.

SD Worx poštuje privatnost korisnika svog veb-sajta u skladu sa važećim zakonom o zaštiti privatnosti i podataka, uključujući Opštu uredbu o zaštiti podataka. Više informacija potražite u našoj Izjavi o privatnosti na mreži.

Ovaj odricanje odgovornosti je regulisano zakonom Belgije. Sudovi u Antverpenu (divizija Antverpen) imaju isključivu nadležnost.