1. Home>

Privatnost

Poslednji put ažurirano: avgusta 2023

Vaša privatnost je veoma važna za kompaniju SD Worx. Ova politika privatnosti objašnjava kako prikupljamo, koristimo, obrađujemo i otkrivamo vaše podatke o ličnosti i na koji način možete pristupiti svojim podacima o ličnosti, izmeniti ih ili izbrisati.

 

1. Na koje usluge se odnosi ova Izjava o privatnosti na mreži?

1.1. Opseg

Ova Izjava o privatnosti na mreži odnosi se na sve veb-stranice i portale kompanije SD Worx putem kojih se pristupa našim uslugama na mreži i koji sadrže link ka ovoj Izjavi o privatnosti na mreži.

Za potrebe ovog obaveštenja „SD Worx“ se odnosi na SD Worx People Solutions NV, Brouwersvliet 2, 2000 Antwerp i sve ostale kompanije SD Worx na čijim se veb-stranicama i portalima pominje ova Izjava o privatnosti na mreži.

1.2. Rukovalac podacima

Kompanija SD Worx čiju veb-stranicu ili portal posećujete je vaš rukovalac podacima i odgovorna je za prikupljanje, korišćenje, otkrivanje, zadržavanje i zaštitu vaših podataka o ličnosti u skladu sa našim standardima privatnosti, ovom Izjavom o privatnosti na mreži, kao i svim važećim domaćim zakonima.

1.3. Izvan opsega

Podaci o ličnosti koje obrađujemo za vašeg poslodavca kao klijenta kompanije SD Worx u vezi sa uslugama u domenu ljudskih resursa i obračuna plata koje pružamo regulisani su posebnim ugovorom o obradi podataka koji smo zaključili sa vašim poslodavcem. Takav ugovor o obradi podataka je sastavni deo ugovora o uslugama sa vašim poslodavcem i garantuje vam da prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti samo prema uputstvima našeg klijenta (vašeg poslodavca).
Ako imate pitanja u vezi sa podacima o ličnosti koje nam pruža vaš poslodavac kao deo usluga u domenu ljudskih resursa i obračuna plata koje pružamo ili vašim pravima na privatnost kao zaposlenog, obratite se odeljenju za ljudske resurse svog poslodavca.

  2. Koje podatke prikupljamo od vas?

  2.1. Podaci koje nam pružate vi ili vaš poslodavac

  Prikupljamo podatke o ličnosti koje nam pružate kada koristite naše veb-stranice, popunjavate podatke ili obrazac za preuzimanje, kada se registrujete za bilten, događaj, obuku ili vebinar, ili kada na drugi način komunicirate sa nama.

  Takođe prikupljamo vaše podatke o ličnosti kada kreiramo korisnički nalog koji vam omogućava da pristupite našim uslugama na mreži.
  Podaci o ličnosti koje nam pružate vi ili vaš poslodavac uključuju:

  • podatke koje nam pružate kroz obrasce na mreži kao što su prijava za bilten, događaj ili obuku na veb-stranici;
  • identifikacione podatke kao što su vaše ime i prezime i korisničko ime;
  • podatke za kontakt koji nam omogućavaju da komuniciramo sa vama, npr. adresa e-pošte, broj telefona;
  • podatke koje koristimo da obezbedimo pristup našim uslugama na mreži kao što su vaša lozinka ili drugi akreditivi za potvrdu identiteta;
  • drugi sadržaj koji generišete ili koji nam pružate u vezi sa vašim nalogom (kao što je slika na korisničkom profilu, željene opcije u vezi s komunikacijom ili zahtevi za podršku).
  2.2. Podaci koje prikupljamo automatski

  Podaci u vezi s ponašanjem
  Ako nam dostavite svoje podatke o ličnosti, možemo da pratimo vaše interakcije sa veb-stranicama, ciljnim stranicama i e-poštom kompanije SD Worx. Naša tehnologija poštuje funkciju „bez praćenja“ u pretraživačima. Prema tome, ako ne želite da se vaša aktivnost prati, možete isključiti ovu funkciju u svom pretraživaču.

  Kolačići
  Takođe koristimo „kolačiće“ (male tekstualne datoteke koje šalje vaš računar svaki put kada posetite našu veb-stranicu) za snimanje ili čuvanje podataka. Kada koristimo kolačiće, koristimo kolačiće sesije (koji traju dok ne zatvorite pretraživač) ili trajne kolačiće (koji traju dok ih ne izbrišete vi ili vaš pretraživač). Na primer, koristimo kolačiće za čuvanje vaših željenih opcija jezika ili drugih podešavanja tako da ne morate da ih podešavate pri svakoj poseti naših veb-stranica, portala ili aplikacija. Neki od kolačića koje koristimo povezani su sa vašim profilom (uključujući podatke o vama, kao što je vaša adresa e-pošte), a neki nisu. Za detaljnije informacije o tome kako koristimo kolačiće i kako možete da deaktivirate kolačiće, posetite našu Izjavu o kolačićima.

  Podaci o uređaju
  Prikupljamo podatke o uređaju koji koristite kada posećujete naše veb-stranice, portale i aplikacije. Ovo uključuje podatke kao što su tip uređaja, operativni sistem, verzija... Ovi podaci nam pomažu da pružamo najbolju podršku u slučaju problema i podržavamo najčešće korišćene pretraživače i operativne sisteme.

  Podaci o bezbednosti
  Mi ćemo evidentirati aktivnosti korisnika kako bismo blagovremeno otkrili neovlašćeno ili zlonamerno ponašanje kao što su prijavljivanja i odjavljivanja korisnika, ponovna postavljanja lozinke ili promene prava na pristup.
   

   3. Kako koristimo ove podatke?

   Vaše podatke o ličnosti koristimo u različite poslovne svrhe i u skladu sa različitim pravnim osnovima za obradu, između ostalog, da bismo ispunili ugovor sa vašim poslodavcem i pružali vam naše usluge, da bismo postupali u skladu sa svojim zakonskim obavezama, da bismo ostvarili svoje legitimne interese, ili na osnovu vašeg pristanka.

   3.1. U konkretne svrhe za koje ste nam ih pružili

   Kada popunite obrazac za preuzimanje bele knjige, koristimo podatke da bismo vam poslali e-poruku da preuzmete belu knjigu, ili ako popunite obrazac za kontakt, koristimo te podatke da bismo vam odgovorili na pitanje.

   3.2. Kako bismo obavestili klijente o drugim relevantnim rešenjima, događajima ili anketama kompanije SD Worx

   Ako jeste ili ako postanete klijent, možda ćemo koristiti vaše podatke da vam šaljemo informacije o drugim interesantnim povezanim rešenjima, pozivima na događaje ili anketama kako bismo poboljšali svoje usluge.
   Možete u bilo kom trenutku odabrati da više ne dobijate nikakav marketinški materijal od nas ili možete da promenite željene opcije putem e-pošte koju vam šaljemo.

   3.3. Kako bismo personalizovali vaše iskustvo na našim veb-stranicama, portalima i aplikacijama

   Koristimo vaše podatke o ličnosti da bismo personalizovali naše veb-stranice, portale i aplikacije na osnovu vašeg korišćenja i željenih opcija kako bismo bili sigurni da ste zadovoljni našom uslugom.

   3.4. Kako bismo poboljšali svoje veb-stranice, portale i aplikacije

   Prikupljamo sažete analitičke podatke sa naših veb-stranica, portala i aplikacija kako bismo kontinuirano optimizovali naše digitalne platforme. Vodimo računa da svi podaci koje prikupljamo u ovu svrhu budu anonimni.

   3.5. Da bismo sprovodili analize i istraživanje tržišta

   Takođe koristimo sažete podatke za sprovođenje analiza kao što su analize trendova, istraživanje tržišta i prediktivna analitika.

   3.6. Da bismo omogućili pristup našim zaštićenim portalima i aplikacijama i da bi naše usluge na mreži bile bezbedne i funkcionalne

   Koristimo vaše podatke o ličnosti kao što su adresa e-pošte i lozinka da bismo vam omogućili pristup portalima i aplikacijama kojima imate pravo da pristupite. Preduzimamo neophodne mere kako bismo osigurali da su podaci ovog tipa pravilno zaštićeni i sprečili da neovlašćena lica pristupaju vašem profilu (npr. putem dvostruke potvrde identiteta). Štaviše, koristimo podatke iz naših bezbednosnih protokola da bismo nadgledali bezbednost naših usluga na mreži i blagovremeno otkrili svaku neovlašćenu ili zlonamernu aktivnost.

    4. Kako pristupiti, upravljati i izbrisati svoje podatke o ličnosti?

    Poštujemo vaše pravo da pristupate svojim podacima o ličnosti i ispravljate ih, kao i da zatražite brisanje ili ograničavanje naše upotrebe vaših podataka o ličnosti u skladu sa važećim zakonom:

    • Imate pravo da znate koje podatke o ličnosti zadržavamo
    • Možete zahtevati da ažuriramo vaše podatke o ličnosti ako su nepotpuni ili netačni
    • Možete zahtevati da izbrišemo ili ograničimo upotrebu vaših podataka o ličnosti
    • Možete uložiti prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti

    Ako imate korisnički nalog, možete i sami da pristupite nekim podacima za kontakt i podacima o željenim opcijama i da ih izmenite putem našeg centra za željene opcije ili portala.
    Da biste mogli pristupiti i upravljati drugim vrstama podataka ili da biste ih mogli brisati, možete se obratiti kompaniji SD Worx prateći uputstva u odeljku Kontakt u nastavku.

     5. Koliko dugo zadržavamo vaše podatke o ličnosti?

     Vaše podatke zadržavamo samo onoliko koliko su relevantni za naše komercijalne i operativne aktivnosti ili za druge bitne svrhe kao što su postupanje u skladu sa zakonskim obavezama, rešavanje sporova i sprovođenje naših politika. Ovo takođe važi za svako lice sa kojim delimo vaše podatke i koje pruža usluge u naše ime.
     Sledeći kriterijumi mogu uticati na važeće periode zadržavanja:

     • Koliko dugo su podaci o ličnosti potrebni za pružanje naših usluga na mreži? Ovo uključuje održavanje i poboljšanje performansi naših proizvoda, održavanje naših sistema bezbednim, i vođenje odgovarajuće poslovne evidencije.
     • Da li smo iz zakonskih, ugovornih ili sličnih razloga u obavezi da čuvamo vaše podatke o ličnosti? Primeri mogu uključivati zakone o obaveznom čuvanju podataka, vladine naloge za čuvanje podataka relevantnih za istragu ili podatke o ličnosti koji se čuvaju za potrebe sudskog spora.
     • Da li ste dali pristanak za duži period zadržavanja? Ako jeste, čuvaćemo podatke u skladu s vašim pristankom. Kada više ne budemo morali da čuvamo vaše podatke o ličnosti, uklonićemo ih iz naših sistema ili ćemo ih izmeniti tako da ne možemo da vas identifikujemo na osnovu njih.

      6. Sa kim delimo vaše podatke o ličnosti?

      Vaše podatke o ličnosti možemo otkrivati drugim članovima grupe SD Worx i trećim licima.
      Podatke delimo samo sa organizacijama treće strane koje angažujemo za obradu podataka u naše ime (referent za podatke) na osnovu naših uputstava i u skladu sa važećim propisima i ovom Izjavom o privatnosti na mreži. U otkrivanju podataka o ličnosti pokušaćemo da smanjimo količinu podataka o ličnosti koje otkrivamo na ono što je direktno relevantno i neophodno za postizanje navedene svrhe.

      Nikada nećemo prodavati ili deliti vaše podatke sa trećim licima u marketinške i reklamne svrhe bez vašeg pristanka.
      Podatke možemo deliti ukoliko smatramo da je njihovo otkrivanje opravdano potrebno za postupanje u skladu sa zakonom, propisom ili zakonskim zahtevom:

      • sa organima za sprovođenje zakona, vladinim agencijama ili ovlašćenim trećim licima kao odgovor na verifikovani zahtev ili pravni postupak koji se odnosi na krivičnu istragu ili navodnu, odnosno nezakonitu radnju na koju se sumnja, ili bilo koju drugu radnju koja nas, vas ili bilo kog drugog našeg korisnika izlaže zakonskoj odgovornosti.
      • sa trećim licima uključenim u pravni postupak, ako nam dostave sudski poziv, sudski nalog ili suštinski sličan pravni osnov, ili ako u dobroj nameri smatramo da je otkrivanje podataka neophodno da bi se sprečilo neposredno fizičko povređivanje ili finansijski gubitak, ili radi prijave sumnje na nezakonitu radnju.
        

       7. Kako štitimo vaše podatke?

       Bezbednost vaših podataka je naš prioritet i angažovali smo tim stručnjaka za bezbednost koji nadgledaju mere bezbednosti koje preduzimamo. Imamo program bezbednosti podataka i kontinuirano primenjujemo i ažuriramo administrativne, tehničke i fizičke mere bezbednosti kako bismo zaštitili vaše podatke o ličnosti od neovlašćenog pristupa, gubitka, uništavanja ili izmene. Ovo uključuje mere zaštite kao što su zaštitni zidovi i šifrovanje podataka, fizička bezbednost i kontrola pristupa podacima.

       Imajte u vidu da takođe treba da preduzmete korake kako biste zaštitili svoje podatke o ličnosti na mreži. Odaberite jaku lozinku i nemojte da koristite istu lozinku kao na drugim veb-stranicama. Nemojte nikome otkrivati svoju lozinku. Kompanija SD Worx nikada od vas neće tražiti lozinku tokom telefonskog poziva ili u e-pošti koja vam je upućena bez vašeg zahteva.

       Kada je to dostupno, nemojte se oslanjati na svoju lozinku i koristite snažne mehanizme potvrde identiteta koje smo vam stavili na raspolaganje. Ne zaboravite da se odjavite sa veb-stranice i zatvorite prozor pretraživača kada završite s radom.

        8. Izmene ove Izjave o privatnosti na mreži

        Kompanija SD Worx zadržava pravo na izmenu ove Izjave o privatnosti na mreži s vremena na vreme kako bi odražavala promene u praksama privatnosti ili nove prakse privatnosti u skladu sa ovom odredbom. Ako unesemo izmene u ovu Izjavu o privatnosti na mreži, objavićemo revidiranu izjavu na našim veb-stranicama i ažurirati „datum poslednjeg ažuriranja“ na vrhu ove Izjave o privatnosti na mreži.

         9. Eskalacija nadzornom organu

         Imate pravo da podnesete žalbu relevantnom nadzornom organu ukoliko smatrate da se nismo pridržavali zakona o zaštiti podataka. Za SD Worx People Solutions NV možete se obratiti Organu nadležnom za zaštitu podataka Belgije, Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, +32 (0)2 274 48 00 commission@privacycommission.bewww.privacycommission.be.

          10. Kontakt

          Ako imate bilo kakva pitanja ili žalbe u vezi s ovom politikom privatnosti ili ovom temom, možete nam se obratiti putem e-pošte na adresu privacy@sdworx.com.
          Ako ste klijent i imate pitanja u vezi s privatnošću, možete se obratiti svojoj osobi za kontakt u kompaniji SD Worx.