1. Home>
 2. RS blog>
 3. Programska rešenja za HR i obračun zarada>
Digital Workspace 1

Digitalizacija radnog mesta – Korak 1: operativna izvrsnost

Automatizacija HR zadataka je prvi korak ka izgradnji snažnog digitalnog radnog mesta. Pojednostavljivanjem i racionalizacijom složenih, ponavljajućih i dugotrajnih procesa kao što su obračun zarada, administracija ljudskih resursa i evidencija radnog vremena i prisutnosti, možete postići operativnu izvrsnost i postaviti temelje za uspešnu digitalnu transformaciju.

  Inhouse chart

  Zašto težiti operativnoj izvrsnosti HR-a?

  Digitalizacija vaših HR procesa učiniće ih efikasnijim, produktivnijim, profitabilnijim, preciznijim i pružiće više zadovoljstva vašim klijentima. Automatizacija zadataka upravljanja vremenom i njihova integracija sa procesima obračuna plata štedi vam vreme, smanjuje greške i obezbeđuje usaglašenost sa zakonima. Ali iznad svega, to daje vašem HR timu priliku da se fokusira na strateške projekte.

  Ko može imati koristi od automatizacije ljudskih resursa?

  Automatizacija može prvenstveno koristiti organizacijama koje prave prve korake na putu digitalizacije. Međutim, automatizacija HR procesa je podjednako važna za male kompanije kao i za veće koje već imaju digitalizovane određene procese. Međutim, postoji mnogo primera malih i srednjih preduzeća kojima nedostaje HR menadžer ili HR tim, pa je svaka ušteda vremena koja se može postići digitalizacijom HR procesa veoma dobrodošla.

  Digitalizacija vaših HR procesa za optimalnu efikasnost: da li je to dovoljno ili ne?

  Iako automatizacija može da ponudi značajne prednosti za poslovanje i ljudske resurse, važno je napomenuti da se digitalno iskustvo za krajnje korisnike može lako prevideti ako se ne primeni pravilno. Za kompanije je od ključnog značaja da daju prioritet korisničkom iskustvu i osiguraju da tehnologije automatizacije koje primenjuju budu prilagođene korisniku i da se neprimetno integrišu sa postojećim sistemima ljudskih resursa.

  Ova zabrinutost se ogleda u činjenici da su organizacije generalno više posvećene pojednostavljivanju i automatizaciji HR procesa nego pružanju boljeg digitalnog iskustva za svoje zaposlene.

   Inhouse chart

   Saveti za uspešnu digitalizaciju vaših ljudskih procesa:

   Čuvajte se preterane digitalizacije: digitalizacija nije sama sebi cilj. Automatizujte HR procese samo kada stvaraju značajnu vrednost

   Savladajte usklađenost sa propisima i sigurnost: premeštanje HR procesa u oblak ili čak lokalno zahteva kvalitetne i bezbedne podatke, bezbednost i upravljanje privatnošću

   Ocenite učinak: redovno procenjujte šta funkcioniše, a šta ne. Uverite se da imate nesmetan pristup pokazateljima učinka