1. Home>
  2. RS blog>
  3. Upravljanje radnim vremenom>
Why WFM

Zašto upravljati radnim vremenom i zašto sada?

Brze promene u načinu rada i organizacije na radnom mestu, izazvane pandemijom Covid-19 i ekonomskom krizom, značajno su uticale na način na koji organizacije funkcionišu. Ova nova realnost primorala je organizacije da brzo reaguju i prilagode svoje poslovne prakse kako bi opstale i uspele. Kao rezultat, sve veći akcenat se stavlja na digitalna HR rešenja koja omogućavaju efikasnije upravljanje radnim vremenom i bolje razumevanje potreba zaposlenih.

U svetlu ovih izazova, upravljanje vremenom postaje ključna strategija za iskorištavanje potencijala poslovnih alata i analitike za ispunjavanje ovih novih zahteva. Organizacije sada traže načine da poboljšaju svoje sposobnosti upravljanja vremenom kako bi podržale operativnu efikasnost i istovremeno omogućile zaposlenima da postignu bolju ravnotežu između posla i privatnog života.

Prema našem najnovijem istraživanju o budućnosti posla i ljudi, operativna efikasnost je glavni prioritet za HR menadžere u narednom periodu, a balans između poslovnog i privatnog života odmah iza njih. Ovi prioriteti su rezultat suočavanja sa novim izazovima kao što su dobrobit osoblja, iskustvo zaposlenih i rat za talente.

S obzirom na ove promene, sve je manje iznenađujuće da organizacije teže većoj digitalizaciji i automatizaciji svojih HR procesa. Ovi alati omogućavaju efikasnije praćenje radnog vremena, analizu produktivnosti i blagovremeno reagovanje na promene. Digitalno upravljanje vremenom omogućava organizacijama da bolje planiraju resurse, identifikuju oblasti za poboljšanje i efikasnije prilagode svoje strategije u skladu sa novim izazovima.

Ova transformacija postavlja osnovu za budući uspeh organizacija u dinamičnom i nepredvidivom poslovnom okruženju.